Ons Kindbureau

Peuterarrangement De Pionier

 

Het peuterarrangement wordt uitgevoerd door Ons Kindbureau. Pedagogisch- didactisch sluit de manier van werken binnen zowel de peutergroepen als dreumesgroepen aan bij de werkwijze van het onderwijs. Bij de Pionier werken we aan een optimale doorgaande lijn in de ontwikkeling van alle kinderen, waarbij rekening gehouden wordt met het karakter van de kinderen, de verschillen in ontwikkeling, de talenten en/of begaafdheid, de belangstelling, de zelfstandigheid en de motivatie. 

Binnen het peuterarrangement van KC de Pionier draaien we van maandag tot en met donderdag een peutergroep in de ochtend, de Krekels. Op deze groep werken vaste pedagogisch medewerkers. Dit zijn zogenaamde verticale peutergroepen waar peuters van 2.5 t/m 4 jaar komen. Er is plaats voor 16 peuters in deze groep, de groep start om 8.30 uur duurt tot 12.30 uur. Bij de peutergroep worden de kinderen alvast voorbereid op de groepen 1-2 binnen ons kindcentrum. 

Kindcentrum de Pionier is een VVE locatie. Dat wil zeggen dat er volgens een wettelijk goedgekeurd programma gewerkt wordt aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie van de kinderen. Voorschoolse educatie vindt plaats binnen de peutergroep en vroegschoolse educatie vindt plaats binnen de kleutergroepen. We werken met thema’s die betekenis hebben voor jonge kinderen. In de groepen worden de verschillende hoeken bij ieder thema opnieuw ingericht. Ook de overige materialen worden aan het thema aangepast. Het spelend leren staat dagelijks centraal. Wij gebruiken o.a. de methode Uk en Puk, KIKI en de ontwikkelingsdoelen voor jonge kinderen om dit aanbod vorm te geven. 

De pedagogisch medewerkers hebben extra veel aandacht voor kinderen met een mogelijke (taal) achterstand. Prioriteit ligt in eerste instantie bij de sociaal emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Als kinderen zich veilig voelen gaat hun ontwikkeling vlot van start. In ons aanbod is er weliswaar veel aandacht voor taal en rekenen maar zeker ook voor de motorische ontwikkeling. Ons doel is om alle peuters zo goed mogelijk te laten starten in groep 1 van de basisschool van het kindcentrum, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen. 

Vijf keer per jaar hebben we een korte bijeenkomst met ouders. Dit zijn VE thuis bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen wij ouders waar we in de groepen mee bezig zijn. Tijdens dit moment hebben we aandacht voor actuele zaken waar ouders tegen aan lopen met hun kind. Denk aan bijvoorbeeld het slapen gaan of zindelijk worden. Deze momenten staan op de kalender van het kindcentrum. 

Daarnaast is er een nieuwsbrief voor alle ouders en peuters waarin we tips geven hoe ouders thuis de ontwikkeling van hun dreumes of peuter op speelse wijze kunnen stimuleren. 

 

Locatieplan

 

 

 

 

 

Inspectierapport GGD

 

 

 

 

 

Beleidsplan