Groep 6

 

De leerlingen van groep 6 volgen het programma WIsH, Weerbaarheid in ‘s-Hertogenbosch. Het doel van WIsH is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen.  Pesten en groepsdruk vormen een rode draad door alle lessen. Vanwege de maatregelen informeren we u per brief.

De kinderen leren machtsmisbruik herkennen en hun handelingsmogelijkheden in onveilige of ongewenste situaties vergroten. Het gaat hierbij vooral om veiligheid en welzijn. 

WIsH is een programma dat bedoeld is voor alle kinderen uit groep 6.

De voorbereidende lessen, 10 in totaal, worden gegeven door de eigen groepsleerkracht. De praktijklessen, 8 in totaal, worden gegeven door een speciaal opgeleide trainer van de school (juf Kim en Annemiek) en een externe trainer/professional (Meneer Wim). 

De jongens en de meisjes krijgen van de trainers gescheiden les. Dit wordt gedaan omdat beide groepen zich dan meer op hun gemak voelen en de lessen effectiever zijn. De lessen van de groepsleerkracht worden wel aan de hele groep tegelijk gegeven. Bij de lessen horen werkbladen voor de kinderen. Hierin staan opdrachten die ze op school of als huiswerk maken.

In de lessen staan o.a. de volgende thema’s centraal: Stevig staan, Grenzen aangeven, Pesten, Lichaamstaal, Groepsdruk, Hulp vragen, Machtsmisbruik, Fysieke zelfverdediging, Zelfvertrouwen

 

 

De diverse lessen van groep 6


In groep 6 werken we regelmatig op Chromebooks. We maken bijvoorbeeld al ons rekenwerk via Snappet. In groep 6 leren we een hoop nieuwe dingen! Zo zijn we al bezig met staartdelingen, grote keersommen en komen en straks ook nog de breuken bij.  

Tijdens de taallessen oefenen we veel met het zoeken naar de persoonsvorm, onderwerp, bijvoeglijk naamwoord en zelfstandignaamwoord. Maar ook hebben we de regel van ’t kofschip x al geleerd. 

In groep 6 krijgen de kinderen ook huiswerk. Meestal zijn dit maak-opdrachten zoals redactiesommen, maar soms ook leerwerk voor een toets. 

Op woensdag en vrijdag staat in de middag thematisch werken op het programma. Het eerste thema was “landen”. Tijdens dat thema hebben de kinderen veel over Oostenrijk geleerd. Ze hebben deze informatie op een muurkrant gezet. 

Kortom: in groep 6 worden er een hoop geleerd, maar ook een hoop leuke dingen gedaan!