Officiële documenten

Het schoolplan

Het schoolplan is een kwaliteitsdocument waarmee een school intern en extern aangeeft waar zij staat en wat in een periode van vier jaar op verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt.

 

Schoolgids

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Ook hebben scholen verschillende kwaliteiten. Onze schoolgids geeft aan waar De Springplank voor staat, wat ons drijft én hoe wij dit proberen te realiseren binnen ons onderwijs. 

In de schoolgids geven wij ook een verantwoording over:

  • hoe wij de doelstellingen die de Wet op het Primair Onderwijs ons stelt, in de praktijk vorm proberen te geven
  • welke methoden en methodieken wij binnen ons onderwijs hanteren• welke activiteiten wij gedurende het schooljaar ondernemen
  • welke resultaten we met ons onderwijs bereikt hebben• hoe de zorgstructuur voor onze kinderen bij ons op school ingericht is

In onze schoolgids besteden wij ook aandacht aan algemene zaken zoals de lestijden, het gymnastiekrooster, interne procedures en de klachtenregeling.

Informatie in een schoolgids is nooit volledig. De beste indruk van de school krijgt u door er rond te kijken, de sfeer te proeven, te praten met kinderen, ouders en leerkrachten.Wie meer informatie over de school wil hebben kan contact opnemen met één van de bouwcoördinatoren of de directeur.

 

Privacy verklaring voor ouders en/of verzorgers 

 

Schoolkalender