Anti-pestbeleid

Welkom in de Meldbox.

Bedankt dat je meldt. Daarmee draag je bij aan de sociale veiligheid van jezelf en iedereen op onze school. Doorloop de stappen om een melding te maken over ongewenst gedrag binnen jouw school. Het is belangrijk om ongewenst gedrag iedere keer opnieuw te melden zodat wij weten of het gaat om éénmalig gedrag of om structureel pestgedrag. Het is niet de bedoeling dat je over volwassenen of mensen buiten school een melding maakt.